Parcul National Ceahlau PDF Imprimare Email

Definiţie

Parcul Naţional Ceahlău este o arie naturală protejată al cărui scop este protecţia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiintifice, educative, recreative şi turistice. Managementul parcului naţional asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversitătii biologice în condiţii de stabilitate ecologică, prevenirea şi excluderea oricarei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor, incompatibilă scopului atribuit.

Înfiinţare şi funcţionare:

 

Legea  5 / 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

 • O.U.G. 236 / 24.11.2000, aprobată si completată prin Legea 462 / 18.07.2001, modificată şi completată prin Legea 345 / 19.07.2006, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • H.G. 230 / 04.03.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
 • Regulamentul de functionare şi Planul de management al Parcului Naţional Ceahlău - Administratorul Parcului Naţional Ceahlău este Consiliul Judeţean Neamţ conform Contractului de Administrare 821 – MMGA – 31.05.2004 prin Serviciul de Administrare al Parcului National Ceahlau constituit in baza H.G. 230 / 04.03.2003;

Informaţii despre Parcul Naţional Ceahlău şi ariile naturale protejate incluse în parc

Parcul Naţional Ceahlău se întinde pe raza judeţului Neamţ în Masivul Ceahlău pe o suprafaţă de 7.742,5 Ha. În cadrul Parcului există:

 • Rezervaţia botanică – Polita cu Crini.
 • Rezervaţia ştiintifică – Ocolaşul Mare.
 • Monumentul naturii – Cascada Duruitoarea.
 • Aria specială de protecţie avifaunistică care depaşeşte limitele parcului.

 

Flora este reprezentată de 1840 specii de plante inferioare, 1007 specii ( plus 21 de hibriz ) şi 206 subspecii de plante superioare.

Fauna se caracterizează printr- o mare diversitate de elemente şi este formată din 17 specii de peşti, 10 specii de amfibieni, 8 specii de reptile, 70 specii de păsări şi 30 specii de mamifere.

Căi de acces

Vecinătăţi ale Parcului Naţional Ceahlău

Localiţătile situate în vecinătatea Parcului Naţional Ceahlău:
1. oraşul Bicaz cu localiţătile componente: Capşa, Dodeni şi Izvorul Muntelui şi satele Izvorul Alb, Secu şi Potoci;
2. comuna Ceahlău cu satele componente: Ceahlău - reşedinţă de comună, Bistricioara, Pârâul Mare. Din punct de vedere administrativ comuna Ceahlău are în componenţă şi staţiunea Durău;
3. comuna Bicazul Ardelean cu satele componente:  Bicazul Ardelean - reşedinţă de comună ,Telec şi Ticoş;
4. comuna Taşca cu satele componente: Taşca – reşedinţă de comună, Hamzoaia, Neagra, Ticoş – Floarea, Neagra.

Reguli de vizitare ale Parcului Naţional Ceahlău ( P.N.C. )

 • este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul P.N.C. Excepţie fac locurile special amenajate - campări şi locuri de popas.
 • este interzisă tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
 • este interzisă distrugerea, degradarea sau colectarea fără acordul administraţiei parcului a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane naturale din P.N.C.
 • este interzisă cu desăvârşire organizarea de discoteci sau alte manifestări zgomotoase în aer liber care pot influenţa negativ mediul înconjurător.
 • camparea pe teritoriul P.N.C. Se face numai după achitarea taxei de campare, în locurile special amenajate şi marcate.

 • aprinderea focului pe teritoriul P.N.C. este interzisă.
 • accesul câinilor în P.N.C. Este permis numai în condiţiile în care sunt ţinuţi în lesă.
 • este interzisă distrugerea, degradarea sau însuşirea panourilor indicatoare sau informative precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe terasele turistice.
 • accesul / vizitarea Parcului Naţional Ceahlău se face după achitarea taxei.

Conform H.C.J. Neamţ nr.: 161 din 21.12.2006 Serviciul de Administrare al Parcului Naţional Ceahlău aplică urmatoarele taxe:

Taxa de intrare în perimetrul zonei protejate

 • adulţi:                                                                             7 lei / persoana
 • copii, elevi, studenţi, militari în termen, pensionari                  3,5 lei / persoana

Taxa de campare:                                                                       10 lei / cort / zi

TRASEE  TURISTICE  DIN  PARCUL NATIONAL CEAHLAU

Traseul nr. 1: Cabana Izvorul Muntelui (797 m) - Curmatura Lut Roşu (1020 m) - Cabana Dochia (1750 m)

 • Marcaj: banda albastră
 • Durata de parcurgere: 3h 30min
 • Distanţa de parcurs: 6 km
 • Diferenţa de nivel : 953 m

Observaţii:
- practicabil tot timpul anului
- între Cabana Izvorul Muntelui şi drumul judetean 155 F, marcajul este punct albastru
- grad mediu de dificultate

 

 

Traseul nr.2: Cabana Izvorul Muntelui (797 m) - Stanca Dochiei (1185 m) - Jgheabul cu Hotar-Cabana Dochia (1750 m)

 • Marcaj: triunghi albastru
 • Durata de parcurgere: 3h 30min- 4 h
 • Distanţa de parcurs: 7,5km
 • Diferenţa de nivel: 953 m

Observaţii
- între Cabana Izvorul Muntelui şi drumul judeţean155F, marcajul este punct albastru.
- grad mediu de dificultate

Traseul nr.3: Cabana Izvorul Muntelui(797m) - Poiana Maicilor (1328m) - Cabana Dochia (1750 m)

 • Marcaj: banda roşie
 • Durata de parcurgere: 6 – 7 h
 • Distanţa de parcurs: 9 km
 • Diferenţa de nivel: 953 m

Observaţii:
- interzis pe timpul iernii
- grad mare de dificultate

Traseul nr.4: Staţiunea Durău (800 m) - Cabana Fântanele (1220 m) - Cabana Dochia (1750 m)

 • Marcaj: banda roşie
 • Durata de parcurgere: 3h - 3h 30min
 • Distanta de parcurs: 7,5 km
 • Diferenta de nivel: 950 m

Observaţii:
- grad mediu de dificultate
- de la Cabana Fântanele se poate ajunge în Poiana Viezuri (Traseul nr.5), urmând   un traseu marcat cu triunghi galben

Traseul nr.5: Statiunea Durău (800 m) - Poiana Viezuri (1195 m) - Cascada Duruitoarea - Cabana Dochia (1750 m)

 • Marcaj: cruce roşie
 • Durata de parcurgere: 4h 30min - 5h
 • Distanţta de parcurs: 7,5 km
 • Diferenţa de nivel: 950 m

Observaţii:
- grad mediu de dificultate
- iarna, traseul este practicabil doar până la Cascada Duruitoarea
- din Poiana Viezuri se poate ajunge la Cabana Fântanele (traseul nr.4), urmand un traseu marcat cu triunghi galben

Traseul nr.6:  sat Neagra (540 m) - Curmatura Varatec (1363 m) - Poiana Maicilor (1326 m) - Cabana Dochia(1750 m)

 • Marcaj: cruce albastra
 • Durata de parcurgere: 6 - 7h
 • Distanţa de parcurs: 14 km
 • Diferenţa de nivel: 1210 m


Observaţii:
- grad mare de dificultate

Traseul nr.7: Bicazul Ardelean (580 m) – Telec (680 m) - Curmatura Stanile (1420 m) - Cabana Dochia (1750m)

 • Marcaj: banda albastra
 • Durata de parcurgere: 7-8h
 • Distanţa de parcurs: 17km
 • Diferenţa de nivel: 1170m

Observaţii:
- grad mare de dificultate


 

Rezervare on-line

Alegeti destinatia:
Informatii personale:

Cazare:
Sosire:
Plecare:
Informatii suplimentare: